Produksjon i morslinjen; en avgjørende faktor

opprettet tirsdag, 07 desember 2010.

Produksjon i morslinjen; en avgjørende faktor

Paul_F_Spears__til_intro2Pete Spears er visepresident hos verdens største oppdretter av sulkyhester - Hanover Shoe Farms. Han er født og oppvokst på den legendariske oppdretterfarmen i den sørligste delen av Pennsylvania. Han er selv oppdretter og mannen bak de to mestvinnende norskeide hestene gjennnom alle tider - triple Crown-vinneren Windsong`s Legacy og Kungapokal-vinneren Rotation. I hans blogg får vi ta del i hans tanker og meninger innen avl i USA og Europa.

 

 

 

En solid avstamning er veldig viktig når man skal kjøpe en avlshoppe eller velge hingst til avlshoppa si. Men man bør gå i dybden og finne ut hvor mange gode individer som hoppas morlinje har produsert. Topphester har ofte helsøsken som er middelmådigheter i løpsbanen. Gallo Blue Chip, en passgjenger-vallak som tjente over 26 millioner kroner, hadde fem helsøsken. Ikke en eneste av disse helsøsknene utrettet noe av verdi i løpsbanen. Tre av disse helsøsknene var hopper, og ingen av dem har så langt produsert noen avkom som har utrettet noe som løpshester. Gallo Blue Chip fikk tydeligvis eminente løpsgener, men disse får ikke nødvendigvis helsøsknene. Ettersom hans helsøstre ikke produserer avkom med særlige evner som løpshester, kan det tyde på at magien fra vallaken Gallo Blue Chip ikke kan føres videre.

Vi må huske tilfeller som dette når vi skal kjøpe avlshopper og når vi skal plukke rett avlshingst til hoppene våre. Vi vet at ustartede søstre til topphester ofte kan produsere gode travere. Noen av disse hoppene hadde selv et bra potensial som løpshester, men skader eller annen utur hindret løpskarrieren. Andre av hoppene hadde rett og slett ikke arvet like bra gener som den av søsknene som ble en topp løpshest. Disse vil trolig ikke produsere så veldig bra avkom. Inntil vi får tester som kan avdekke spesifikke gener for løpskapasitet, er det vanskelig å spå hvilke hopper som kommer til å gi talentfulle avkom. Vi må bare ta noen sjanser.

Hvordan skal man vurdere avlspotensialet til hopper som har toppindivider i stamtavlen i tredje- eller fjerde generasjon, men ikke noen gode individer i første- og andre generasjon? Ved raske generasjonsvekslinger, har kanskje ikke de to seneste generasjonene produsert nok avkom til at man kan foreta en rettferdig evaluering. Første avkom til et første avkom til et første avkom (altså tre generasjoners første avkom i morslinjen) vil føre til at kjente individer lenger bak i stamtavlen raskt forsvinner når hesten skal presenteres med stamtavle i auksjonskatalog. Det kan være verdt å ta sjansen på en hest fra en slik ung familie.

Dersom hoppas første og andre generasjon derimot er full av hester i startklar alder som ikke har utrettet noe av verdi i løpsbanen, skal man være skeptisk, selv om hoppa har flere bra hester i stamtavlen i tredje og fjerde generasjon. Hvis hoppa også var mindre bra som løpshest, er det lite som tilsier at hun skal bli en suksess som avlshoppe. Hvis hun var en god løpshest, bør du vurdere stamtavlen igjen. Dersom det ikke er noe i de senere generasjoner i stamtavlen som tilsier at hun skulle bli en god løpshest, skal du være forsiktig med å satse på henne i avlen. Genene som fikk individer langt bak i stamtavlen hennes til å bli veldig gode løpshester, har trolig ikke blitt videreført til hennes gren av familien, selv om hun selv ble en rimelig god løpshest. Hvis de fleste andre individene i første og andre generasjon har mislyktes som løpshester, er det ”mot alle odds” at hun vil lykkes som avlshoppe. Vi vet at det kan komme toppindivider fra linjer som ellers bare har produsert middelmådige travere, men dette skjer kun unntaksvis.

Hva om du lurer på å bedekke hoppa med en hingst, men finner ut at liknende krysninger tidligere ikke har gitt suksess? Du bør ikke forkaste avlskombinasjonen helt før du har undersøkt de tidligere krysningene nærmere.

Jeg hadde nylig en diskusjon som dreide seg om å linjeavle på en hoppe ved å bedekke henne med en middelmådig avlshingst som hadde vært en meget god løpshest. Denne linjeavlskombinasjonen hadde vært prøvd sju ganger før og resultert i én habil løpshest og seks individer helt uten suksess i løpsbanen. Vil det da være bortkastet å prøve samme linjeavlskombinasjon igjen? Videre gransking av individene avdekket at fire av de sju hadde samme mor, og to andre av dem hadde også felles mor. Begge disse mødrene kom fra samme svake hoppelinje. Vi kunne nærmest sagt på forhånd at disse seks av de totalt sju individene fra denne linjeavlskombinasjonen var dømt til å mislykkes som løpshester grunnet svak morslinje, uten at det behøver å ha sammenheng med hingstevalget. Den ene hesten som kom fra en rimelig god hoppelinje, var den eneste som dugde som løpshest. Er dette grunnlag godt nok for å satse på samme linjeavlskombinasjon igjen? Kanskje – kanskje ikke. Men vi fikk i alle fall avdekket hvorfor tidligere krysninger hadde vært mislykkede.

Så ikke se deg blind på en stamtavle med fascinerende individer langt tilbake i generasjonene. Husk at hvert individ har sin egen unike kombinasjon av gener. Du bør føle deg trygg på at avlshoppene du satser på har noe spesielt å videreføre til sine avkom, ellers kan det lett bli skuffelser.