Når bør vi velge utkrysset hingst til avlshoppa?

opprettet torsdag, 27 januar 2011.

Når bør vi velge utkrysset hingst til avlshoppa?

Paul_F_Spears__til_intro2Pete Spears er visepresident hos verdens største oppdretter av sulkyhester - Hanover Shoe Farms. Han er født og oppvokst på den legendariske oppdretterfarmen i den sørligste delen av Pennsylvania. Han er selv oppdretter og mannen bak de to mestvinnende norskeide hestene gjennnom alle tider - triple Crown-vinneren Windsong`s Legacy og Kungapokal-vinneren Rotation. I hans blogg får vi ta del i hans tanker og meninger innen avl i USA og Europa.

 

 Generelt sett kan linjeavl og innavl hos toppindivider øke sjansen for at deres gode evner overføres til avkommet. Men utstrakt bruk av slik avlsstrategi kan øke risiko for ”innavls-svekkelse”, som små individer som er mindre robuste og med dårlig fertilitet.

Det kan også komme til syne ressesive gener med negative egenskaper. Utkryssede avlshingster kan produsere toppindivider når de brukes på hopper som er innavlet på andre linjer. Hvordan finner man ut om hoppa vår er innavlet, og i hvilke tilfeller bør man velge utkrysning når man skal treffe hingstevalg til hoppa? Det er ikke noen absolutte retningslinjer å forholde seg til. Jeg tror en oppdretter kan gjøre flere ting for å være oppmerksom på innavls-utfordringen.

Oppdrettere må kjenne ikke bare stamtavlen til hoppa si, men bør også kjenne til morslinjer langt tilbake i stamtavlen. Generelt vil jeg si at hvis en hoppe er innavlet (3x3 eller tettere) på en konkret blodlinje, eller at hoppa og hennes egen mor er linjeavlet (4x4, 3x4, 4x3) i to generasjoner på den samme blodlinjen med suksess, vil hoppa trolig dra nytte av en hingst som ikke representerer ytterligere konsentrasjon av disse blodlinjene. Å velge en utkrysset hingst kan i slike tilfeller være ekstra interessant hvis hingsten gjeninnfører blodlinjer fra langt tilbake i stamtavlen til den innavlede hoppa.

En av mine avlshopper, Swan Lake, er et godt eksempel. Du kan gjerne bruke www.blodbanken.nu for å se nærmere på kombinasjonene jeg nevner. Swan Lake er innavlet 3x2 på Baltic Speed. Innavlskoeffisienten hennes er ekstremt høy, 17,7 %. Dette i seg selv skulle tale for å benytte utkryssede hingster på henne. Swan Lakes mor Concert Goer dessuten linjeavlet 4x3 på Speedy Scot. Derfor har to suksessrike generasjoner konsentrert Speedster-blod i stor skala i hennes hingstelinjer.

Hvordan velger jeg en utkrysset hingst til Swan Lake? Hennes tippoldemor (4. generasjon i hoppelinjen) Sea Change (Noble Victory – Rosana Hanover) er innavlet i en annen retning. Noble Victorys mormor, Emily Scott (Scotland – May Spencer) er helsøster til avlshingsten Spencer Scott. Spencer Scott forekommer to ganger (%x4) I stamtavlen til Rosana Hanover gjennom hennes hingstelinje til Rodney, og I tillegg via mormors far – Reine Hanover.

Sea Change er også innavlet 2x4 til Victory Song, faren til Noble Victory og morfar til Speedy Count. Speedy Count er far til Rosana Hanover. Dessuten er Rosana Hanover linjeavlet 5x5x5 i X-posisjon på Mr Mcelwyn.

Lite av denne informasjonen hadde kommet fram hvis man bare konsentrerte seg om de seks siste generasjonene i stamtavlen til Swan Lake. Men ved å gå betydelig lenger tilbake i stamtavlen hennes, kan vi finne viktige stamtavle-linjer. Denne informasjonen gjør valget av en hingst med Noble Victory-linje interessant for Swan Lake. En hingst med linjer fra Noble Victory vil sørge for utkrysning til hennes fortettede Speedster-linjer, men vil også kunne være spesielt gunstig i kombinasjon med Noble Victory- innflytelsen hun allerede har langt tilbake i stamtavlen.

Deet er nå lettere å forstå hvorfor Swan Lake har hatt suksess i avlen når hun har produsert avkom med Noble Victory-linjehingster. Swan Image (Balanced Image-Swan Lake) har travet 09.5 , tjent over 500 000 dollar og konkurrerer fremdeles i en alder av sju. Swan For All (Andover Hall-Swan Lake) travet 11.2 som toåring og 11.0 som treåring og tjente over 300 000 dollar. Han var en stor og mektig flott løpshest som aldri fikk vist sitt fulle potensial på grunn av skade. Han er nå avlshingst i Indiana, og jeg tror han har et stort avlspotensial. Swan In a Million (1.10 som toåring, nær 100 000 dollar inntjent) ble tredje i Breeders Crown 2010. Han har alle forutsetninger for å bli en topp treåring i 2011. Jeg solgte nylig en nydelig hoppe, Swan Hot Mama (Donato Hanover-Swan Lake), som har gått i trening til Erv Miller. Avkommene til Swan Lake har lavere innavlskoeffisient enn hun selv har grunnet avl på utkryssede hingster i forhold til hennes blodlinjer: Swan Image 11,3 %, Swan For All og Swan In a Million 12,6 % og Swan Hot Mama 15,6 %.

Swan Lake har også produsert noen meget gode avkom fra andre hingstelinjer. Men en liknende analyse kan forklare suksessen til avkommet Magic Swan (Enjoy Lavec-Swan Lake), som har travet 11.6 og tjent over 450 000 dollar. Swan Lakes tidlige morslinje går tilbake via Miss Bertha Dillon direkte til Medio, en av travavlens viktigste stammødre.

Enjoy Lavecs morslinje går også tilbake til Medio via Miss Bertha Dillon. Selv om hingstelinjen har Speedster i seg, er dette via Arnie Almahurst og ikke via Valley Victory. I hingstelinjen er den tetteste linjeavlen 5x7 til Speedy Scot.

De felles hoppelinjene ligger så langt tilbake i stamtavlen at de naturligvis ikke utgjør noen problematikk med tanke på  innavl. Magic Swans innavlskoeffisient er 14,5 %.

Swanderful (rekord 11.2, nær 150 000 dollar innkjørt) er etter SJs Caviar og Swan Lake. Dette avkommet hadde ikke like fremragende løpskarriere som mange av sine søsken. SJs Caviar var ikke et like vellykket utkrysset hingstevalg til Swan Lake, muligens fordi hans stamtavle ikke inneholdt elementer som i særlig grad forsterket Swan Lakes blodlinjer langt tilbake i morslinjen.

Disse ideene er kun ment å være veiledning for oppdrettere som skal velge hingst til hoppene sine. Ingenting står skrevet i stein. Det vil alltid være mulighet for at ytterligere innavl på en allerede innavlet hoppe kan gi stor avlssuksess. Oppdrettere av hunder og krøtter har gjort nettopp dette i årevis. Men man skal huske at arvelige defekter oppstår hyppigere jo større graden av innavl er. Oppdrettere av galopphester har fulgt en utkrysningsstrategi i mange generasjoner, og først nå har de begynt å ta sjansen på tettere linjeavl. Mens oppdrettere av sulkyhester har fått store framganger med aggressiv innavl, må vi samtidig forstå at det er en grense for hvor tett vi kan innavle før det vipper over til å gi negative effekter.

Tenk ”utkrysning” i større grad i kommende avlssesong!

Fill_Er_Up