Pete Spears Blogg

Gir innavl suksess både for hingster og hopper?

opprettet torsdag, 28 oktober 2010.

Den kjente stammeeksperten på travhester Marg Neal har sagt at ”En avlsmodell er som et mønster, og mønsteret fastholdes gjennom generasjoner, selv om navnene naturligvis endrer seg. Jeg liker hopper som er innavlet og hingster som ikke er det”.

X-faktoren: Hva betyr det for oppdretteren (del 2)

opprettet torsdag, 28 oktober 2010.

Etter den korte introduksjonen i del 1 om X-faktoren, gir jeg nå en oversikt over noen andre grunnleggende genetiske begreper.

X-faktoren: Hva betyr det for oppdretteren (del 1)

opprettet torsdag, 28 oktober 2010.

Det har vært skrevet mye om et mulig eksisterende gen lokalisert til hestens X-kromosom som gir store, atletiske hjerter. Større hjerte kan ha sammenheng med høy prestasjonsevne som løpshest grunnet høy fysiologisk kapasitet.

Tid for å velge hingst

opprettet tirsdag, 19 oktober 2010.

Nå som tiden er inne for å bestille plass for avlshoppene hos hingst, vil jeg gjennomgå noen grunnleggende x-faktorkrysninger dere kan benytte ved hingstevalget. Husk at x-kromosomet arves fra moren hos føll av begge kjønn, eller fra hingsten til hoppeføll. Hingster kan ikke videreføre x-kromosomet til sine sønner.

Muskelgen som forbedrer løpshester er identifisert!

opprettet mandag, 18 oktober 2010.

Forførste gang i historien har forskere identifisert et spesifikt muskelgen som har sammenheng med topprestasjoner i løpsbanen.